Ik Haat Je Blijf Bij Mij

Annemieke Terpstra en Veronique Renting zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van hechtingsproblematiek. Zij hebben beiden adoptie- en pleegkinderen met hechtingsproblemen en vroegkinderlijke trauma’s. Door de combinatie van eigen ervaringen en geleerde theorie hebben ze grote kennis vergaard op dit gebied. Zij merkten dat er een wereld van verschil zit tussen de kennis van professionals en de ervaringen van ouders. Met dit boek hopen de schrijfsters beide werelden dichterbij elkaar te brengen waardoor er meer wederzijds begrip ontstaat. Hechtingsproblematiek heeft naar de mening van de schrijfsters meer bekendheid nodig, omdat alleen met de juisteĀ  diagnostiek, ondersteuning en begrip het kind te helpen is.